forbot
Всички държави
Регистрация на акционерно дружество поръчвайте в Пловдив България | Ценова листа , Информация за Регистрация на акционерно дружество Пловдив в в Българии, от Костовски, адвокат. Консултанти за създаване, учредяване на дружества | AllBiz
Български
  Регистрация на акционерно дружество поръчвайте в Пловдив България | Ценова листа , Информация за Регистрация на акционерно дружество Пловдив в в Българии, от Костовски, адвокат. Консултанти за създаване, учредяване на дружества | AllBiz
  Валута (BGN)
  Регистрация на акционерно дружество поръчвайте в Пловдив България | Ценова листа , Информация за Регистрация на акционерно дружество Пловдив в в Българии, от Костовски, адвокат. Консултанти за създаване, учредяване на дружества | AllBiz
  всички раздели
  Да споделя   ID: 11057:15633
  Описание

  Акционерното дружество е най-типичното капиталово дружество. Според Търговския закон акционерно е дружеството, чийто основни белези са:

  учредява се с устав;

  капиталът му е разделен на равни части, наречени акции;

  участниците в него трябва да запишат акции срещу вноски;

  от акционерите не се изисква лично участие в дейността на дружеството (поради тази причина АД е най-изявеният представител на капиталовите дружества).

  Акционерното дружество е търговско дружество и следователно е търговец - юридическо лице. Като всеки търговец Акционерното дружество трябва да бъде вписано в Търговския регистър (за да възникне), трябва да има наименование, към което задължително се добавя съкращението "акционерно дружество" или съкращението "АД", трябва да има и седалище. Като всяко юридическо лице, акционерното дружество отговаря пред кредиторите си с и до размера на имуществото си.

  Акционерното дружество е с корпоративна структура - в него членуват акционери, които се намират не в отношения помежду си, а в членствени отношения със самото дружество. Акционерите могат да бъдат както физически, така и юридически лица (местни или чуждестранни), а също държавата и общините.

  Акционерното дружество е търговец по правноорганизационната си форма - то участва в търговския оборот като търговско дружество.

  Акционерното дружество е вид капиталово дружество - задължително формира капитал, чиято минимална стойност е установена в закона. Завишената стойност на капитала компенсира отпадането на личната отговорност на участниците в дружеството. За задълженията си капиталовото дружество отговаря само със своето имущество, което трябва да бъде по стойност най-малко равно на капитала. Всеки акционер има дял в капитала, който му дава право на глас в общото събрание, право на част от печалбата и право на ликвидационен дял. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, а носят отговорност само към дружеството до размера на неизвършената от тях вноска.

  Акционерното дружествоим редица предимства пред другите видове дружества. То предполага събиране и натрупване на огромен капитал. То е форма за инвестиране на парични средства от акционерите. Акционерите не са ангажирани в управлението на делата на дружеството, те влагат паричните си средства и получават дивиденти. Не носят лична и пряка отговорност за задълженията на дружеството. Рискът за акционерите е ограничен само до закупените от тях акции, които при неуспешна стопанска дейност на дружеството рискуват да загубят, или рискуват те да се обезценят. Предимство е и свободното прехвърляне на акции - не се изисква разрешение или съгласие на управителен орган на АД.

  Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на акционерно дружество (АД), което е основание за неговото възникване, тъй като съгласно Търговския закон дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър. Заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган.

  Go backв раздела "Консултанти за създаване, учредяване на дружества"
  за
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Не е попълнено задължителното поле
  Невярно е попълнено полето
  Невярно е попълнено полето
  Сравнете0
  ИзтрийтеИзбрани са позициите: 0